LAND ROVER, história a súčasnosť

Land Rover, história legendárnej značky

História Land Rover História značky Land Rover začína v ťažkých povojnových rokoch. Svet v roku 1945 bol veľmi odlišný od súčasného. Vojna priniesla mnoho zmien, farby na mapách sa menili a mocné národy ležali zničené v troskách. Veľká Británia bola vyčerpaná do poslednej kvapky a ľudia žili v ťažkých ekonomických podmienkach. Britský priemysel, ktorý ťažil z vojnových zákazok, prestal produkovať a firmy sa ocitli bez objednávok.

História Land Rover Britská vláda prijala plán na obnovu hospodárskej prosperity a automobilový priemysel bol jedným zo stavebných pilierov ekonomického rozvoja. Automobilky však museli prekonávať mnoho dnes nepredstaviteľných prekážok. Napríklad dodávky ocele boli na prídel a rozdeľovali sa podľa pomeru vyrobených áut, ktoré boli určené na vývoz, aby do zeme prichádzalo čo najviac peňazí zo zahraničia.

História Land Rover Pri zrode značky LAND ROVER stáli bratia Maurice a Spencer Wilksovci, ktorí sú tiež autormi prvého modelu. Ich nápad vychádzal z potreby vyrobiť nenáročné, ale spoľahlivé a praktické vozidlo na povojnové obdobie. Maurice Wilks vlastnil pozemok s farmou a sám potreboval všestranné vozidlo, ktoré by mohol používať nielen na cestnú dopravu, ale tiež v teréne alebo aj ako ľahký traktor. A bol to rovnako on, ktorý prišiel s nápadom na projekt LAND ROVER.

História Land Rover Prvé riešenie vychádzalo z vojenského Jeepu a osvedčilo sa i vo veľmi náročných podmienkach. Bratia Wilksovci však chceli vytvoriť vlastnú koncepciu. Pretože nedostatok ocele stále pretrvával, použili hliníkovú zliatinu, ktorá sa počas vojny používala na výrobu lietadiel. Tento materiál bol nielen dostupnejší, ale taktiež ľahší a odolnejší proti korózii. Problémom však bola jeho húževnatosť v ťažkých podmienkach, preto najnáročnejšou úlohou bolo vyrobiť šasi.

Výsledkom však bolo výborné technické riešenie, ktoré sa stalo základom vozidiel LAND ROVER na ďalších 50 rokov. Práca na prototype začala na jar v roku 1947 a v lete bolo vozidlo dokončené. Vyrobený LAND ROVER bol presne tým všestranným vozidlom, ktoré Maurice Wilks potreboval. Mimoriadne úsilie, nové invencie a nevyčerpateľná pracovná energia bratov Wilksovcov boli hlavnými atribútmi pre vznik novej značky LAND ROVER.


Land Rover súčasnosť

Kam smeruje značka Land Rover? Rok 2008 bol pre Land Rover naozaj dramatický. Všetci netrpezlivo očakávali kto sa stane novýmLand Rover súčasnosť vlastníkom značky Land Rover, nakoľko jej dovtedajší majiteľ – koncern Ford oznámil, že má v úmysle Land Rover predať. Začiatkom roku viceprezident Fordu Lewis Booth oznámil, že novým majiteľom značky Land Rover sa stane indická automobilka Tata Motors. V júni potom spoločnosť Tata Motors skutočne Land Rover prevzala za 2,3 miliardy USD.

Britská verejnosť, zamestnanci aj priaznivci značky Land Rover po celom svete očakávajú, aké zmeny Tata Motors do automobilky prinesie. V neposlednom rade najmä ako sa prejaví prehlbujúca sa finančná kríza, ktorá tak razantne zasiahla celý automobilový priemysel, teda aj Land Rover. Tata Motors pozorne sleduje ziskovosť všetkých výrobných radov vozidiel Land Rover, nakoľko za posledné obdobie profit aút Land Rover skôr stagnuje.

Pokiaľ budú čísla automobilky Land Rover klesať, je Tata pripravená realizovať rýchle zmeny. Prvým výrazným úspornýmLand Rover súčasnosťopatrením bolo zrušenie druhej smeny v továrani v Solihulle, kde sa vozidlá Land Rover vyrábajú. Vedenie presunulo 300 zamestnancov Land Roveru do Castle Bromwich, kde sa kompletizujú vozidlá Jaguar. Väčšina odborníkov sa zhoduje v názore, že by Land Rover mal prehodnotiť všetky modelové rady a prísť na trh s novou líniou cestovných automobilov, ktoré budú silnou alternatívou k „obojživelníkom“ pre cestu aj terén, akým je napríklad slávny Defender. Land Rover by mal vyrábať ekologické vozidlá s nižšou spotrebou. Možno očakávať, že na tieto trendy bude Tata reagovať, pretože už pripravuje nástupcu modelov Land Rover Discovery a Range Rover, súčasné modely Land Roveru majú prejsť výraznými zmenami.

Dôkazom nastupujúcich zmien je tiež koncept LANDe. Jedná sa o súbor inovačných technológií, ktoré bude Land Rover vo svojich autách postupne zavádzať. Cieľom je zníženie spotreby paliva a obmedzenie emisií CO2 pri zachovaní legendárnych schopností vozidiel Land Rover.