Reklamačný protokol

Reklamačný protokolReklamačný protokol na stiahnutie

Dátum uplatnenia reklamácie:  
Názov spoločnosti:  
Meno zákazníka:  
Číslo dielu (katalog. číslo):  
Počet kusov:  
Číslo faktúry (dokladu o kúpe):  
Dátum predaja:  
Popis závady, charakteristika vzniku závady:
(fotky priložiť ako prílohu)
 

Podrobné údaje o vozidle:

Značka/model:
VIN číslo:
Číslo motora:
Dátum montáže:
Najazdené KM (celkom na vozidle):
Dátum poškodenia:
Najazdené KM s reklamovaným dielom:

Dátum ukončenia reklamácie podľa zákonnej lehoty 30 dní.

Zákazník súhlasí s predĺôženou reklamačnou lehotou nad rámec zákonnej viac ako 30 dní, podľa dohody v prípade, ak je potrebné zaslať reklamovaný tovar priamo dodávateľovi.

K protokolu je nutné doložiť kópiu daňového dokladu!!!

Pečiatka + podpis zákazníka